Ako nehrešiť proti slovenčine

Slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine


Daniela Števčeková

NESPRÁVNE			SPRÁVNE


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

A


absolutne - absolútne absolutný - absolútny aj - so záporom - ani aj ja nepočujem - ani ja nepočujem ako..., tak i... - tak..., ako aj... ako doma, tak i v zahraničí - tak doma, ako aj v zahraničí ako taký - sám osebe, vo svojej podstate akonáhle - len čo, sotva, hneď ako, ledva akožto - ako akurát hovor. - práve, priam akurátny hovor. - presný, dôkladný, správny algebraický - algebrický almužná, -ej ž - almužna, -y ž aloe s - aloa ž amfóra ž - amfora ž -ami (7. p. mn. č. pod. m. - -mi vzor chlap, dub a stroj) študentami, vrchami, - študentmi, vrchmi dokumentami, argumentami dokumentmi, argumentmi - ale: stromami, chlapcami, prstami Ámos m - Amos m anestéza ž - anestézia ž anestézológ m - anestéziológ m ani čoby - ani čo by anketný - anketový anténny - anténový antidatovať - antedatovať anýz m - aníz m apriori - a priori arabština ž - arabčina ž arch, aršík m - hárok, hárček m archívovať - archivovať arkýr m - arkier m a síce - a to stretol priateľa, - stretol priateľa, a to Miša a síce Miša askét, asketa m. - askéta m. atmosferický - atmosférický aušus m subšt. - menejcenný, partiový tovar, brak m autentičnosť - autentickosť autentičný - autentický autolakýrnik m - autolakovač m avšak - lepšie ale, no, ibaže, lenže až na - okrem, s výnimkou sú tu všetci až na Petra - sú tu všetci okrem Petra
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

B


bábatko s - bábätko s babí (6. p. j. č.): o babiom lete - o babom lete baculatý, bacuľatý - bucľatý bačkora: starú bačkoru - figu drevenú bagáž ž hovor. - batožina; zberba, čvarga ž báger m - bager m bágrovať - bagrovať bacha: subšt. daj si bacha! - daj si pozor! maj sa na pozore! báječný hovor. - nádherný, znamenitý, veľkolepý, vynikajúc balamútiť expr. - balamutiť balancovať - balansovať baloňák m hovor. - balónový plášť, hovor. baloniak m barabizňa ž - chatrč ž, chajda ž, barak m barák m - barak m Bardejovské kúpele m pomn. - Bardejovské Kúpele m pomn. baroko s - barok m barvotisk m - farbotlač ž bašta ž (šach.) - veža ž bašta ž slang. - pochúťka, maškrta ž baštiť slang. - maškrtiť bažina ž - barina, močarina, bahurina ž bažinatý - barinatý, močaristý, močiarovitý bdieť: bdi! bdite! - bdej! bdejte! bečka ž - bočka ž, dieža ž, súdok m bederník m (bot.) - bedrovník m bederný - bedrový bedna, bedňa ž - debna ž bednár m - debnár m bednenie s - debnenie s bedniť - debniť bedovať - bedákať, nariekať, horekovať behom - za, v, počas, cez, priebehu behom platnosti zákona - počas platnosti zákona behom týždňa - v priebehu týždňa behún m - behúň m Belgia ž - Belgicko s belo- - bielo- belobradý - bielobradý belohlavý - bielohlavý belolíci - bielolíci benigný - benígny bércový - holenný bérec m - holeň ž berný: berný úrad - daňový úrad brať za bernú mincu - pokladať za čistú pravdu, za sväté písmo bezbarevný, bezbarvý - bezfarebný bezbránkový - bezgólový bezcielny - bezcieľny bezdeložný - bezmaternicový bezdrótový - bezdrôtový bezhlučný - bezhrmotný, tichý, nehlučný bezjaderný - bezjadrový bezlodyžný - bezbyľový bezmezný - bezmedzný bezobratľovce m mn. č. - bezstavovce m mn. č. bezobratľový - bezstavovcový bezo sporu, bezosporu - nesporne, nepochybne bezosporný - nesporný bezo zbytku - bez zvyšku bezpáterný - bezchrbticový; bezzásadový bezpracný - bezprácny bezprízorný - bezprizorný bezsuký - bezhrčový, bezhrčkový bezvadný subšt. - krásny, skvelý, výborný bezvadný - bezchybný bezzákonný - nezákonný bezzávadný - neškodný, bezchybný beženec m - utečenec, azylant m bežky - behom, bežkom, bežiačky - ale: bežky = bežecké lyže bežný: bežný (bežiaci) rok - tento rok bežné číslo - poradové číslo bielko s - bielok m bioložka ž - biologička ž biť niekoho s niečím - biť niekoho niečím bitevný - bojový bitva ž - boj m, bitka ž blábol m - bľabot m bláboliť - bľabotať, tárať blahodárny - blahodarný blb, blbec m hovor. - hlupák, chmuľo, sprosták m blbina, blbosť ž hovor. - somarina, hlúposť ž blbnúť hovor. - vystrájať hlúposti, vyčíňať blicovať slang. - chodiť poza školu bližný - blížny blomba ž - plomba ž blombovať - plombovať bluť, bluvať - vracať, dáviť bobtnať - napučiavať, napúčať boček m - bôčik m bohviejaký - bohvieaký bojácny - bojazlivý bolestínsky - ufňukaný, fňukavý, citlivuškársky bol, bola, bolo (je) + - zvratné pasívum trpné príčastie bol menovaný - vymenovali ho bolo povedané - povedalo sa je nájdené - našlo sa boltcový - ušnicový boltec m (anat.) - ušnica ž bortiť sa - rúcať sa, prebárať sa, boriť sa bota, botička ž - topánka, topánočka ž botník m - skrinka na topánky ž, topankáč m boutique m - butik m boxér m - boxer m boxérsky - boxerský bránka ž (šport.) - gól m strelil tri bránky - strelil tri góly brať: brať lieky - užívať lieky brať účasť - zúčastniť sa (na niečom) brať v úvahu - brať do úvahy bratček m - braček m brebt, brept m - brbt m brebtať, breptať - brbtať, ľapotať brit m - ostrie s brož ž - brošňa ž brzlík m (anat.) - týmus m bukréta ž zastar. - kytica ž burčák m - burčiak m burzovný - burzový bútlavý - bútľavý byť: bolo jej osem - mala osem rokov, bola osemročná byť s to - byť schopný, vedieť, vládať byť v omeškaní - meškať byť k dostaniu - dostať bol ste - boli ste bola ste - boli ste bzučák m - bzučiak m
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

C


Cáchy ž pomn. - Aachen m candát m (zool.) - zubáč m cárovna, -y ž - cárovná, -ej ž cavyky m pomn. - okolky m pomn., drahoty ž mn. č., - ceremónie ž mn. č. cedula ž - ceduľa ž cele - celkom, vonkoncom, načisto, úplne celer m - zeler m celkom - spolu, dovedna, dokopy celkom päť ľudí - spolu, dovedna, dokopy päť ľudí - ale: celkom = úplne, načisto celulózopapierenský: celulózopapierenský priemysel - celulózovo-papierenský priemysel cesťák m hovor. - podomový obchodník; cestovný príkaz m cestou - prostredníctvom cestou riaditeľstva - prostredníctvom riaditeľstva cestou súdu - prostredníctvom súdu, súdne cez - vyše, viac ako je tam cez päťdesiat ľudí - je tam vyše, viac ako paťdesiat ľudí cezčas - nadčas cezčasový - nadčasový cez: cez to všetko - napriek tomu, jednako cez všetky upozornenia - napriek všetkým upozorneniam cezčas - nadčas práca cezčas - práca nadčas, nadčasová práca cezčasový - nadčasový cieľom - za, pre odísť cieľom zárobku - odísť za zárobkom cítiť sa + príd. m. v 7. p. - cítiť sa + príd. m. v 1. p. cíti sa (byť) chorým - cíti sa chorý cop m - vrkoč m cpať (sa) - pchať (sa), tlačiť (sa), džgať (sa) cucky m mn. č. - franforce, zdrapy m mn. č. trhať na cucky - trhať na márne kúsky, na franforce cúg m hovor. - ťah, prievan; vlak m cuchať - strapatiť, čuchrať, kmásať cukať, cuknúť - šklbať, mykať, trhať, šklbnúť, myknúť, trhnúť cukrenka ž - cukornička ž cupitať expr. - cupkať, drobčiť cvikačky ž pomn. subšt. - kontrolné hodiny ž pomn. cypriš m - cyprus m
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

Č


čabajský, čabanský - čabiansky (od mesta Čaba) čabajská klobása - čabianska klobása čas: čas od času - z času na čas čepec m - čepiec m čepelka ž - čepieľka ž černo- - čierno- černooký - čiernooký černovlasý - čiernovlasý černokabátnik - čiernokabátnik česať: - zberať, oberať česať chmeľ - zberať chmeľ česať ovocie - oberať, trhať ovocie - ale: česať vlasy Češi m mn. č. - Česi m mn. č. čiastka (isté množstvo peňazí) - suma, finančné prostriedky čidlo s - snímač m čiernejší - černejší činiť - lepšie robiť, konať, rovnať sa, predstavovať, byť suma činí - suma predstavuje, je činiť sa - lepšie usilovať sa, usilovne pracovať čiperný - vrtký, obratný, rezký, šikovný čípok m - čapík m člnkovať - člnkovať sa člupnúť - čľupnúť -čnosť - -ckosť logičnosť - logickosť dynamičnosť - dynamickosť čočka ž - šošovka; šošovica ž čo nevidieť - čochvíľa, čoskoro, onedlho čumák m - ňufák, rypák, nos, ňucháč m čumieť subšt. - vyvaľovať, vypliešťať oči, okáliť, zízať

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

D


ďaleko: ďaleko viac - omnoho viac, oveľa viac - ale: býva ďaleko ďaľší - ďalší Damašek m - Damask m damašk m - damask m damaškový - damaskový daň: daneprostý - oslobodený od dane databanka ž - banka dát (údajov) ž ďatelovina ž - ďatelinovina ž ďatla ž - datľa ž ďatlový - datľový dátovaný - datovaný dažďovka ž - dážďovka ž dedictvo s - dedičstvo s dehet, deht m - decht m deka: liezť ako z chlpatej deky - treba to (z neho) kliešťami ťahať dekel m - vrchnák m, veko s, príklop m deloha ž - maternica ž deložný - maternicový deložný lupeň - klíčny list deň: deň zo dňa - zo dňa na deň je to nabieledni/nabíledni - je to nad slnko jasnejšie des m - lepšie hrôza ž, úžas m desne - veľmi, hrozne, strašne desný - strašný, príšerný, hrozivý, ohromný desiata, -y ž - desiata, -ej ž design m - dizajn m designer m - dizajnér m designerský - dizajnérsky designový - dizajnový desina ž hovor. - desiatka ž diaľkopis, diaľnopis m - ďalekopis m diel m (súčiastka) - dielec m náhradný diel - náhradný dielec dielči, dielčí - čiastkový, čiastočný dielčí rozpočet - čiastkový rozpočet dielom - čiastočne, sčasti dieta ž - diéta ž dietný - diétny difuzor m - difúzor m diléma s - dilema ž diskúzia ž - diskusia ž diskúzny - diskusný div: niet divu - nie div, nečudo diváň m - diván m na diváni - na diváne divokrásny, divukrásny - čarokrásny divoký - divý divoký kôň - divý kôň dľa - podľa dľa potreby - podľa potreby dlaždič m hovor. - dláždič m do budúcna - do budúcnosti dneská - dnes doba ž - čas m, obdobie s, lehota ž po dobu - počas premlčacia doba - premlčacia lehota záručná doba - záručná lehota výpovedná doba - výpovedná lehota pracovná doba - pracovný čas skúšobná doba - skúšobná lehota doba sucha - obdobie sucha - ale: fyz. doba kyvu, hist. železná doba hud. ľahká, ťažká doba dobyť pohľadávku - vymôcť pohľadávku dobytná pohľadávka - vymožiteľná pohľadávka docieliť niečoho - docieliť niečo dodržovať - lepšie dodržiavať dohazovač m - dohadzovač, sprostredkovateľ m dohazovať - dohadzovať, sprostredkovať dojčenec m - dojča s dojčenecký - dojčenský dojčenecká výbavička - dojčenská výbavička dojednať - dohodnúť, dohovoriť - ale: dojednať sa s niekým o cene dokazateľný - dokázateľný dokazovací (materiál) - dôkazný (materiál) Dolejší, Dolejšího... - Dolejší, Dolejšieho... doličný - usvedčujúci, dôkazný doličný predmet (dôkaz) - usvedčujúci predmet (dôkaz) dolík m - jamka ž dolupodpísaný - podpísaný doluuvedený - uvedený domok, domek m - domček m domky (1. p. mn. č.) - domčeky donútra - dovnútra, dnu dopad m - dosah m, vplyv m, následok m, účinok m, pôsobenie s dopad na štátny rozpočet - vplyv na štátny rozpočet - ale: dopad na obe nohy dopadnúť: dopadnúť niekoho - dolapiť, chytiť niekoho dopis m - list m dopisnica ž - lístok m, karta ž dopisný - listový dopisovať si s niekým - písať si, korešpondovať s niekým - ale: dopisovať list doplížiť sa - doplaziť sa doplňkový - doplnkový dopoludnia - lepšie predpoludním dopoludnie s - lepšie predpoludnie s doporučenie s - odporúčanie s doporučený - odporúčaný - ale: doporučený list doporučiť, doporučovať - odporučiť, odporúčať doposiaľ - doteraz, dosiaľ doprevadiť, doprevádzať - odprevadiť, odprevádzať, - sprevádzať doprevádzať delegáciu - sprevádzať delegáciu doprovod m - sprievod m doprovod prezidenta - sprievod prezidenta doprovodný - sprievodný doprovodné vozidlo - sprievodné vozidlo dorastlý, dorostlý - odrastený, dorastený dosažiteľný - dosiahnuteľný dosažiteľný cieľ - dosiahnuteľný cieľ dosiahnuť niečoho - dosiahnuť niečo doska ž - platňa, tabuľa ž gramofónová doska - gramofónová platňa pamätná doska - pamätná tabuľa - ale: rysovacia doska dostáť slovu kniž. - dodržať slovo, splniť sľub doškolovanie s - doškoľovanie s doškolovať - doškoľovať došľapať, došľapnúť - došliapať, došliapnuť došlý: došlá pošta - lepšie prijatá pošta dotančiť - dotancovať dotčený (predmet) - dotknutý (predmet) dotyčný - lepšie príslušný, spomenutý, tento dovažok m - dôvažok m dovolávať sa (predpisov) - odvolávať sa na (predpisy) dovoliť sa od niekoho - vypýtať sa od niekoho dozadu: niekoľko rokov dozadu - pred niekoľkými rokmi doznať: projekt ešte dozná zmeny - projekt ešte prejde zmenami doznať vinu - priznať sa k vine, uznať vinu dózňa, dóznička ž - dóza, dózička ž dozorčí m - dozorca m dozorčí - dozorný dôstojný s 3. p. - dôstojný s 2. p. dôstojný tradíciám - dôstojný tradícií dráha ž - železnica; trať; cesta ž húsenková dráha - vlnovka - ale: dostihová, bežecká dráha dráp m - pazúr m drápať, driapať perie - lepšie párať perie drásajúci - ničiaci, trhajúci drásať - driapať, trhať, šklbať, rozrývať drát m - drôt m drátenka ž - drôtenka ž drátkovať - drôtikovať dres (kuchynský) m - drez m - ale: cvičíme v drese drn m - mačina, šúplata ž drogistický (tovar) - drogériový droliť - mrviť, drobiť, meliť drolivý - drobivý, melivý drót m - drôt m drótovať - drôtovať drť, drtina ž - drvina ž drtič m - drvič m drtička ž (stroj.) - drvička ž drtidlo, drtítko, drvítko s - drvidlo s (nástroj), drvič m (stroj) drtiť - drviť drtivý - drvivý držať: držať hydinu - chovať hydinu držať reč - rečniť držať službu - slúžiť držať v patrnosti - evidovať, mať na mysli, viesť v evidencii držátko s - držadlo s dudel, dudlík m - cumeľ, cumlík m dupľovať hovor. - opakovať, zdvojovať dusať - biť, stĺkať, stláčať dusičňan m - dusičnan m dusot m - dupot m dušnosť ž - dýchavičnosť ž, záduch m dušný - dýchavičný dutnať - tlieť, slabo horieť dva: dva deci - dve deci dvatisíc, dva tisíc - dvetisíc dvanástorník m - dvanástnik m dvetisíci - dvojtisíci dvojarch m - dvojhárok m dvojdeložná rastlina ž - dvojklíčna rastlina ž dvojkolový (vozík) - dvojkolesový (vozík) - ale: dvojkolová súťaž dvojo - dvoje dvojo detí - dvoje detí, dve deti dvojplotenka ž - dvojplatnička ž dvojramený (svietnik) - dvojramenný (svietnik) dvojstopý - dvojstopový dvomi - dvoma dýha ž - dyha ž
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

E


-ecký - -ský lučenecký (od Lučenec) - lučenský hlohovecký (od Hlohovec) - hlohovský vršatecký (od Vršatec) - vršatský egzém, ekcém m - ekzém m -ený - -enný plátený (od plátno) - plátenný súkený (od súkno) - súkenný - ale: sklený, drevený ero-: - aero-: erolinky ž mn. č. - aerolínie ž mn. č. esej m - esej ž Eskymák m - Eskimák m eventuelný - eventuálny, prípadný exelencia ž - excelencia ž exelovať - excelovať existencionalizmus m - existencializmus m expresso s - espresso s
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

F


fajans m - fajansa ž fald m, falda ž hovor. - záhyb m, sklad ž fantaskno s - fantazijnosť ž fantaskný - fantazijný fanúšek, fanda m - fanúšik m fasovať subšt. - dostávať niečo (ako prídel) fena, fenka ž - suka, sučka ž ferc m hovor. - stehovka ž fercovať hovor. - stehovať fest hovor. - pevne, poriadne filoložka ž - filologička ž fór m - prednosť m, výhoda ž, žart, slovný vtip, trik m robiť fóry - vykrúcať sa, okolkovať fotbal m - futbal m fotbalista m - futbalista m fotiť hovor. - fotografovať fotka ž hovor. - fotografia, snímka ž frmol m hovor. - rozruch, zmätok, poplach m fronta ž - front; rad, zástup m fuga ž hovor. - medzera, škára ž
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

G


garád, garát m hovor. - priekopa ž, jarok m globál: v globáli - v globále gr (gram) - g grád m hovor. - stupeň m gramafón m - gramofón m grékokatolícky - gréckokatolícky grékokatolík m - gréckokatolík m -gský - -ský hamburgský - hamburský štrasburgský - štrasburský pittsburgský - pittsburský salzburgský - salzburský honkongský - honkonský gula ž - guľa ž gulatý - guľatý gulatý chlieb - okrúhly chlieb gulka ž - guľka ž gulkový - guľôčkový gulička ž - guľka, guľôčka ž guličkové pero - guľôčkové pero guľometčík m - guľometník m gumenný - gumový gyps m hovor. - sadra ž gypsová hlava - tvrdohlavec, hlupák
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

H


haagský (od Haag) - haagsky Habeš m - Etiópia ž habsburgský (od Habsburg) - habsburský halas m - krik, hurhaj m halasný - hrmotný hamburgský (od Hamburg) - hamburský hamižný - chamtivý, skúpy, lakomý hárať - honcovať fena hára - suka sa honcuje harmančok, hermánek m - rumanček, harmanček m hecovať subšt. - doberať si, podpichovať heft m hovor. - žart, vtip; steh m (odev.) helfnúť hovor. - pomôcť hihňať sa - chichúňať sa hlad: mať hlad - byť hladný hliníkáreň ž - hlinikáreň ž hlomoz m - lomoz m hlučať - hrmotať, hučať, lomoziť hmoždinka ž - príchytka, spona, kotva ž, - kolík, klátik, tŕň m hnetač (cesta) m - miesič m hociaký - hocaký, hocijaký hollywoodský (od Hollywood) - hollywoodsky hongkongský (od Hongkong) - hongkonský hopsať - hopkať, poskakovať, skackať; tancovať horespomenutý - spomenutý horeuvedený - uvedený horkokrvný - prchký, prudký, vznetlivý horký - horúci horké mlieko - horúce mlieko - ale: horká čokoláda, horké slzy horúčka: merať si horúčku - merať si teplotu hovoriť nemecky, anglicky - hovoriť po nemecky, po anglicky hranolok m - hranolček m hranolky (1. p. mn. č.) - hranolčeky hrať na niečo - hrať na niečom (napr. na gitare) hrať si - hrať sa deti si hrajú - deti sa hrajú hrebíček m - klinček m hriadel ž - hriadeľ m hrisko, hrište s - ihrisko s hromada: valná hromada - valné zhromaždenie hroznýš m - boa s, veľhad americký m humrový - homárový húpací - hojdací húpačka ž - hojdačka ž húpať (sa) - hojdať (sa) húpavý (krok) - hojdavý, kolísavý - ale: huplo mu do hlavy, hupol medzi nás hýčkať - maznať
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

CH


chápať niečomu - chápať niečo chcieť po niekom niečo - chcieť niečo od niekoho chcípať - zdochýnať chcíply - zdochnutý chovanie s - správanie s chovať sa - správať sa chrastenie s - chrapčanie, chrčanie s chrastiť - chrapčať, chrčať; štrkať, štrkotať chrastítko s - hrkálka ž chrbát, chrbáta, chrbátu... m - chrbát, chrbta, chrbtu... m chudokrvnosť ž subšt. - málokrvnosť ž chudokrvný subšt. - málokrvný chutnať - chutiť chutná mi obed, robota - chutí mi obed, robota - ale: chutnať = ochutnávať chválabohu - chvalabohu chváliť sa s niečím - chváliť sa niečím chvastún m - chvastúň m chvíľa: malá chvíľa - chvíľa chybiť - chýbať niečo mi chybí - niečo mi chýba - ale: chybiť = spraviť chybu alebo minúť, nezasiahnuť (cieľ) chytlavý - chytľavý, nákazlivý
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

I


-i (6. p. j. č. pod. m. vzor dub) - -e v Priori - v Priore v Juri - v Jure v Zohori - v Zohore -í, -oví - -ovci (súhrnné pomenovanie rodiny) Králikoví - Králikovci Jesenskí - Jesenskovci -iami (7. p. mn. č. pod. m. vzor srdce) - -ami srdciami - srdcami poliami - poľami moriami - morami -ičký - -učký celičký - celučký každičký - každučký -ičnosť - -ickosť elastičnosť - elastickosť dynamičnosť - dynamickosť identičnosť - identickosť idyličnosť - idylickosť iluzorný - iluzórny ináče, ináčej - ináč, inak inekcia ž - injekcia ž inzitný - insitný iont - ión m iontoforéza - ionoforéza ž ísť k duhu - osožiť, byť na osoh išias m - ischias m -ište - -isko bludište - bludisko letište - letisko - ale: stanovište = vyhradené miesto
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

J


jabloňka ž - jablonka ž jaderný - jadrový jak, jako - ako jak-tak - ako-tak jakosi, jaksi - akosi jalovec m - borievka ž jalovec obecný - borievka obyčajná janský (od Ján) - jánsky janské ohne - jánske ohne jaro s - jar ž jasmín m - jazmín m jaterný, jatrový - pečeňový jatrová paštika - pečeňová paštéta játra s pomn. - pečeň ž jazdný (poriadok) - cestovný (poriadok) - ale: jazdný pruh jazykovedný: jazykovedná príručka - jazyková príručka jazykovedná porada - jazyková rada - ale: jazykovedné poznatky = poznatky z jazykovedy je: je na bielom dni - je ako na dlani; je jasné, nad slnko jasnejšie je pravdou, že - je pravda, že je rovné nule - rovná sa nule je tomu tak - je to tak je to na kočku - je to nanič je treba - treba je vidieť - vidieť jeden každý - každý, všetci jedná sa o niečo - ide o niečo jednací - rokovací jednací poriadok - rokovací poriadok jednacie číslo - poradové číslo, číslo spisu jednanie s - rokovanie; počínanie, konanie; dejstvo s jednať - konať, robiť, počínať si; rokovať, diskutovať, zaobchádzať vie jednať s ľuďmi - vie zaobchodiť s ľuďmi jedná sa o... - ide o... - ale: jednať sa (o cene) jednateľ m - konateľ, tajomník, zástupca m jednateľstvo s - zastupiteľstvo s, agentúra ž jednička ž hovor. - jednotka ž jednobránkový (náskok) - jednogólový jednorázový - jednorazový jednostopý - jednostopový jesť s niečím - jesť niečím ješitnosť ž - márnomyseľnosť, samoľúbosť, márnivosť ž ješitný - márnomyseľný, samoľúby, márnivý jilm m - brest m jímací - záchytný, zberný jímať - zachytávať jímka ž - záchytka; ohrádzka; nádržka; objímka ž
A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V Z

K


k (účel. význam) - na vzhľadom k niečomu - vzhľadom na niečo návod k niečomu - návod na niečo ísť k zápisu - ísť na zápis byť k smiechu - byť na smiech dôvod k niečomu - dôvod na niečo pokyn k niečomu - pokyn na niečo súhlas k niečomu - súhlas na niečo povolaný k niečomu - povolaný na niečo odsúdený k niečomu - odsúdený na niečo určený k niečomu - určený na niečo pripraviť k rokovaniu - pripraviť na rokovanie kaboniť sa - chmúriť sa, mračiť sa kácať (stromy) - rúbať, ťať, vytínať kadeaký - kadejaký kaderiť zastar. - kučeraviť kalfas m hovor. - maltovnička ž kaloše ž pomn. - galoše ž pomn. kamarád m - kamarát m kamarádiť sa - kamarátiť sa kamaše ž pomn. - gamaše ž pomn. kamenolom m - kameňolom m kamený - kamenný kanovník m - kanonik m kapalina ž - kvapalina ž kapať - kvapkať - ale: kapať = strácať sa, miznúť, hynúť kapaná káva - filtrovaná, prekvapkávaná káva kapátko s - kvapkadlo s kapesné s - vreckové s kapesník m - vreckovka ž kapka ž - kvapka ž kapkať - kvapkať kapraď, kapradina ž - papraď, papradina ž kapradie s - papradie s kapsa (na obleku) ž - vrecko s kapuca ž - kapucňa ž kárať kniž. zastar. - karhať, napomínať, trestať karbanátok m - karbonátka, fašírka ž karbaniť - náruživo kartovať kareláb m - kaleráb m karetný (od karta) - kartový kartáč, kartáčik m - kefa, kefka ž - ale: kartáč = delová guľa naplnená olovenými guľkami kartáčovať - kefovať kasa ž hovor. - pokladnica ž káva: to je iná káva - to je tuhý tabak kázeň ž - disciplína ž, poriadok m - ale: nedeľná kázeň, mať kázeň kdeaký - kdejaký kecať - tárať, hovoriť do vetra, tliapať kedy (čas. spojka) - keď časy, kedy sme študovali - časy, keď sme študovali v deň, kedy sa to stalo - v deň, keď sa to stalo rok, kedy vznikol štát - rok, keď vznikol štát kelímkový - téglikový kelímok m - téglik m kenguru m - kengura ž kisňa ž subšt. - debna ž kľakátko s - kľačadlo, kľakadlo s klamra, kramľa ž hovor. - skoba ž klavírista m - klavirista m klavíristka ž - klaviristka ž klávesa ž - kláves m kĺb: prísť niečomu na kĺb - dostať sa niečomu na koreň klásť rovnítko - klásť znamienko rovnosti, porovnávať klep m - klebeta ž - ale: klep = znak napodobňujúci klepanie kliadba ž - kliatba ž klik m šport. - kľuk m klobúčnik m - klobučník m klopať (na stroji) - klepať - ale: klopať na dvere klopňa ž - chlopňa ž klopýtať - potkýnať sa klovať sa - kľuvať sa, kľuť sa, ďobať sa kľud m - pokoj m, ticho s kľudne - pokojne kľudný - pokojný klzište s - klzisko s kmín m hovor. - rasca ž; zlodej m knedla ž, knedlík m - knedľa ž knihkupec m - kníhkupec m knihkupectvo s - kníhkupectvo s knihovňa ž - knižnica ž knoflík m - gombík m, gombička ž kocovina ž - pľuštenie s má kocovinu - pľuští mu kočka ž - mačka ž - ale: kočka = pekné dievča, pekná žena koho: - čí, čia, čie koho je to lopta - čia je to lopta kojenec m subšt. - dojča s kojenecký subšt. - dojčenský kojiť subšt. - dojčiť, pridájať kokŕhať - kikiríkať kolečko s - koliesko s; fúrik m kolo s - koleso s; bicykel m - ale: zabehnúť dve kolá, prvé kolo súťaže, krútiť sa v kole kolomdokola - dookola, zôkol-vôkol kolona ž - kolóna ž kolonka ž - kolónka ž kolový - kolesový kolová vojenská technika - kolesová vojenská technika - ale: kolový = príd. m. od kolo, kôl končiť (podmetové sloveso) - končiť sa film končí - film sa končí - ale: končiť niečo (predmetové sloveso) konferenciér m - konferencier m konopnište s - konopnisko s kontraverzia ž - kontroverzia ž konva, konvica, konvička ž - kanva, kanvica, kanvička ž kopaná ž - futbal m kopec (roboty) m hovor. - kopa, hŕba, hromada (roboty) ž kopriva ž - pŕhľava, žihľava ž kopytnaté (o zveri) - kopytníky korešpodencia ž - korešpondencia ž korešpodent m - korešpondent m kornatenie (tepien) s - kôrnatenie, vápenatenie s kornatieť - kôrnatieť koryto: boj o korytá/byť u koryta - boj o válovy/byť pri (plnom) válove, pri mastnom hrnci kosienok m - mládza, otava ž kostenný - kostený Kostolany m pomn. - Kostoľany m pomn. kostýmik m - kostýmček m kostýmikový, kostýmkový - kostýmčekový koštovať hovor. - ochutnávať; stáť (o cene) kotník m - členok m kotníkový - členkový kovadlina ž - nákova ž kozlík lekársky (bot.) m - valeriána lekárska ž koželuh m - garbiar m koželužňa ž - garbiareň ž kra ž - kryha ž krabica, krabička ž - škatuľa, škatuľka ž krajka ž - čipka ž krajkárka ž - čipkárka ž krajkovina ž - čipkovina ž krajkový - čipkový kráľovna, -y ž - kráľovná, -ej ž krásnejší - krajší kraťučký, kraťunký - kratučký, kratunký kravatľa ž - kravata, viazanka ž krecht m - hrobľa ž krechtovať - hrobľovať krémeš m hovor. - krémovník m krídielko s - krídelko s kriklavý - krikľavý kriklún m - krikľúň m krmelec m, kŕmitko s - kŕmidlo s krnieť - krpatieť, zakrpatievať kropenatý - bodkavaný, prskaný, jarabý, jarabatý krošna ž - krošňa, skrinka ž, kôš m kručať - škŕkať, škvrčať krunier m - pancier m, škrupina ž, brnenie s kružítko s - kružidlo s krvežíznivý, krvižíznivý kniž. - krvilačný krychľa ž - kocka ž krychlenie (dreva) s - kubíkovanie (dreva) s krychľový - kockový meter krychľový - meter kubický kryštálový - krištáľový kryštálové sklo - krištáľové sklo - ale: kryštálový = týkajúci sa kryštálu, v tvare kryštálu kudrlinky, kudrny ž mn. č. - kučery, kučierky, vlny ž mn. č. kudrnatý - kučeravý kuchať (hydinu) - pitvať kuchyňský - kuchynský kukátko s - ďalekohľad; priezor m kuker m - ďalekohľad m kuľhať - krívať, pokrivkávať kuľhavka ž - krívačka ž kuľhavý - krivý, pokrivkávajúci kúpalište s - kúpalisko s kupiť (sa) - kopiť (sa), hromadiť (sa), vŕšiť (sa) kupodivu, ku podivu - napodiv, napočudovanie kupredu - napred, vopred kupríkladu - napríklad kúsať - hrýzť kúsavý - hryzavý, pichľavý, štipľavý kutil m - domáci majster, majstrovač m kúžel, kužel m - kužeľ m kvalt m expr. - zhon m, naháňačka ž kvapať - kvapkať kvapiť - náhliť sa, chvátať, bežať čas kvapí - čas letí kvapný - rýchly, unáhlený, chvatný kvedlať - habarkovať kvetúci - kvitnúci kvíčala ž (zool.) - čvíkota ž kvôli: robí to kvôli peniazom - robí to pre peniaze kvôli chorobe - pre chorobu kýbel m, kýbeľ hovor. - vedro s kýčel m - bedro s kýčelný, kýčlový - bedrový kýla ž (lek.) - prietrž ž kymácať sa - zmietať sa, knísať sa, tackať sa kynúť - kývať; kysnúť kyselý - kyslý