Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Zakladacia listina - DANUBIANA

Dňa 19.12.2011 bola založená nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. – DANUBIANA – Slovenské centrum vizuálnych umení. Jej zakladatelia v tento deň podpísali zakladaciu listinu, ktorá má dodatok č. 1 a svoje neoddeliteľné prílohy a štatút. Z obsahu týchto dokumentov boli na účely ich zverejnenia vypustené údaje, ktoré sú chránené podľa osobitného zákona.

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011