Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať 
- poštou na adresu:
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
Kancelária vedúcej služobného úradu
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
- telefonicky na číslo: 
02/20482 216
- faxom na číslo:
02/59391 271
-
elektronicky na e-mailovu adresu:
mksr@culture.gov.sk alebo
on-line formulárom

Opravný prostriedok (rozklad) sa podáva poštou na adresu:
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
Kancelária vedúcej služobného úradu
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Podateľňa je otvorená: 
v pracovných dňoch  
od   8,00 h do 12,00 h 
od 12,30 h do 15,00 h
tel.: 02/20482 153

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011