Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Program MEDIA

Ide o program Európskej únie na podporu audiovizuálneho priemyslu. Hlavnými cieľmi programu sú:

1. uchovávať a rozširovať európsku kultúrnu rozmanitosť a audiovizuálne dedičstvo a tiež umožniť čo najväčší prístup k nemu, propagovať medzikultúrny dialóg,

2. zvyšovať cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel v rámci Európskej únie i mimo nej,

3. posilňovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora v rámci otvoreného trhu.

Podpory z programu MEDIA sú určené nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom festivalov a ďalším subjektom v audiovízii v týchto oblastiach:

  • Tréning
  • Vývoj
  • Distribúcia
  • Propagácia
  • Pilotné projekty
  • Prístup k financiám

 

Informačné zdroje:

Audiovizuálne informačné centrum http://www.aic.sk/aic/media-program/
MEDIA Desk Slovensko http://www.mediadeskslovakia.eu/media-desk/

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011