Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Program Kultúra (2007-2013) – kategória 1.2.2 Literárny preklad

Program Kultúra (2007-2013) má za cieľ prispievať k rozvoju kultúry členských štátov pri rešpektovaní ich národnej a regionálnej diverzity a zároveň prezentovať ich kultúrne dedičstvo na svojom fóre.

Program bol ustanovený za účelom zvyšovania spoločnej kultúrnej hodnoty európskeho priestoru založenej na národnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja spolupráce medzi kultúrnymi operátormi z oprávnených krajín, so zámerom pozdvihnutia európskeho občianstva. Konkrétnymi cieľmi programu sú:

- podpora nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v odvetví kultúry,

- podpora nadnárodnej mobility umelcov, kultúrnych diel a produktov,

- podpora medzikultúrneho dialógu.

V rámci kategórie 1.2.2 Literárny preklad sa podporujú prekladové projekty, ktorých obsahom sú preklady umeleckej literatúry z jedného európskeho jazyka do iného európskeho jazyka a preklady starých textov európskeho literárneho dedičstva (vrátane starých jazykov, ako starej gréčtiny, latinčiny a pod.)

Projekty musia byť predložené nezávislým vydavateľstvom alebo skupinou vydavateľstiev z krajín participujúcich na programe.

Projekt môže obsahovať 1 až 10 diel určených na preklad a môže trvať maximálne 24 mesiacov

Termín predkladania žiadostí: každoročne 1. február

Informačné zdroje:

Kultúrny kontaktný bod http://www.ccp.sk/?id=106&lang=0#node

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011