Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Nadačný fond Slovak Telekom

Nadačný fond Slovak Telekom

 

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bol založený v septembri 2007 s poslaním „Otvárať svet informácií pre všetkých“. Jeho cieľom je pomáhať zdravotne alebo sociálne znevýhodneným skupinám i jednotlivcom, ktorí túžia žiť plnohodnotným životom. Časť finančných príspevkov je určená aj na podporu súčasného slovenského umenia a inovácií vo vzdelávaní.

Granty sú poskytované organizáciám i individuálnym žiadateľom v rámci vyhlásených grantových kôl na základe hodnotenia nezávislých odborníkov na danú oblasť.

Ad hoc podpora

Ad hoc podpora je dlhodobo otvorená schéma, ktorej cieľom je podpora:

a) inovatívnych projektov, ktoré svojim zameraním nespadajú do žiadneho programu, resp. špecifických výziev pre Nadačný fond Slovak Telekom v danom roku. Podporené môžu byť inovatívne projekty v oblasti kultúry, podpory vzdelávania, podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva, zdravotníctva, životného prostredia, športu alebo charity;

b) projektov zameraných na pružné riešenie problémov v nepredvídaných situáciách, ako napr. ad hoc humanitárna pomoc v prípade živelnej, alebo inej katastrofy.

Termíny

Žiadosti o podporu sú prijímané priebežne od 3. januára 2011 a vyhodnocované rovnako priebežne do 30. novembra 2011.

 

Podmienky podpory a formulár žiadosti nájdete na stránke http://www.fondst.sk/podpora-ad-hoc

 

Informačný zdroj: http://www.fondst.sk/

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011