Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB

 

Nadácia sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a športu, a preto vytvorila nadačné programy:

VÚB sa rozhodla pomôcť zachovávať nielen existujúce kultúrne hodnoty, ale vytvárať aj nové, preto vytvorila nadačný program pre Umenie.

Jeho cieľom je podpora mladých umelcov, predovšetkým v oblasti výtvarného umenia a zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.

Nadácia VÚB napĺňa svoje poslanie v programe pre Umenie nasledovným spôsobom:

 

V súčasnosti sú pre Nadáciu VÚB definované nasledovné programové aktivity:

 otvorené grantové schémy

 dlhodobé projekty

  • pre NádejVšetci sú doma 
  • pre VzdelanieUniverzitná knižnica v Bratislave
  • pre Umenie – Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcovObnova banskoštiavnickej Kalvárie, Foto roka - Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov 

 partnerské projekty

Partnerské projekty predstavujú formu podpory a realizácie projektov spoločenskej zodpovednosti VÚB v oblastiach:

 zamestnanecké projekty

Cez zamestnanecké projekty podporujeme nápady a projekty, ktoré zamestnanci VÚB banky považujú za zmysluplné a užitočné. Ich cieľom je zvýšenie kvality života v miestnych komunitách. Projekty môžu získať grantovú podporu v nadačných programoch:

 

 

Informačný zdroj: http://www.nadaciavub.sk/

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011