Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.

Na podporu umenia a kultúry slúžia nasledovné programy:

Grantové programy – zahŕňajú malé granty, ktoré sú financované do výšky 4 000 eur  a na časové obdobie 6 mesiacov, štandardné granty, ktoré sú financované nad 4 000 eur a časové obdobie je do 12 mesiacov a Vyšehradský strategický program, ktorý sa snaží  o podporu dlhodobých strategických projektov v časovom rámci 3 rokov, do ktorých sú zapojené inštitúcie z celej V4.

Rezidenčný program pre umelcov – ide o podporu 3-mesačných pobytov umelcov v inštitúciách krajín V4. Jednotná podpora je vo výške 750 eur mesačne na každého umelca zapojeného do programu.

Informačný zdroj:
http://visegradfund.org/

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011