Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Dotačný systém

Grantový systém - rok 2010

Všeobecné informácie

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2010

V prípade problémov pri elektronickej registrácii prosím pošlite mail na granty@culture.gov.sk.

Grantové programy
(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1. Obnovme si svoj dom - termín predkladania žiadostí na rok 2010: do 14.11.2009
2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií - 30.11.2009
3. Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice - Nový termín predkladania žiadostí 20.5. 2010
4. Umenie - Nový termín predkladania žiadostí 30.4. 2010
5. Pro Slovakia - Nový termín predkladania žiadostí: 24.9.2010
6. Kultúra národnostných menšín - 10.11.2009
7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva - 27.11.2009
8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť - 20.11.2009
9. Kultúrne poukazy - 31.12.2009 (zriaďovatelia škôl), 31.8.2010 (kultúrne inštitúcie)
10. Národný cintorín v Martine

Grantový program Audiovízia prechádza od roku 2010 na Audiovizuálny fond

 


 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011