Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Univerzitná knižnica v Bratislave
University Library in Bratislava
Kontakt:  PhDr. Tibor Trgiňa
Adresa:  Michalská 1
814 17 Bratislava 1
Telefón:  02/ 59 80 42 22 sekr., 20466 222
Fax:  02/54 43 42 46
E-mail:  ukb@ulib.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.ulib.sk
 
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
Institut for State - Churches Relations
Kontakt:  ThLic. Michaela Moravčíková, Th.D.
Adresa:  Jakubovo nám. 12, P.O.Box 57
810 00 Bratislava 1
Telefón:  +421-(0)2- 2046 8405, 2046 8406, 2046 8407
Fax:  +421-(0)2-2046 8403
E-mail:  uvsc@duch.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.duch.sk
 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kontakt:  Ing. Milan Beljak
Adresa:  Obchodná 64
816 11 Bratislava 1
Telefón:  02/52 73 13 49 - sekretariát riaditeľa, 52 73 13 44 - vrátnica
Fax:  02/52 73 13 49
E-mail:  craft@uluv.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.uluv.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011