Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Slovenský filmový ústav
Slovak Film Institut
Kontakt:  Peter Dubecký
Adresa:  Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Telefón:  02/57 10 15 01- spojovateľ, 02/57 10 15 03 - sekretariát
Fax:  02 / 52 96 34 61
E-mail:  sfu@sfu.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.sfu.sk
 
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Kontakt:  Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Adresa:  Balkánska 31
853 08 Bratislava 59
Telefón:  02/20478235
Fax:  0220478280
E-mail:  sluk@sluk.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sluk.sk
 
Štátna filharmónia Košice
The Slovak State Philharmonic, Kosice
Kontakt:  PaedDr. Mgr.art. Július Klein
Adresa:  Moyzesova 66
040 01 Košice
Telefón:  055/622 45 09, 622 45 14
Fax:  055/622 45 09
E-mail:  sfk@sfk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sfk.sk
 
Štátna opera
State opera
Kontakt:  Rudolf Hromada
Adresa:  Národná 11
974 73 Banská Bystrica
Telefón:  048/412 44 18 - riaditeľ, 415 45 44 - vrátnica
Fax:  048 / 415 34 57
E-mail:  sobbs@bb.psg.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.stateopera.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Scientific Library
Kontakt:  PhDr. Oľga Lauková
Adresa:  Lazovná 9, P.O.Box 205
975 58 Banská Bystrica 1
Telefón:  048 /471 0796, 2453 166 sekr.,2453 188 riad, 048/415 50 67 riad.,415 51 11
Fax:  048 / 412 40 96
E-mail:  svkbb@svkbb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkbb.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Scientific Library
Kontakt:  JUDr. Ján Gašpar
Adresa:  Hlavná 10
042 30 Košice
Telefón:  055/ 622 67 24 - riad., 055/622 27 80 - ústredňa, 2454 131 riad., 2454 229-sekr.
Fax:  055/ 622 23 31
E-mail:  svvk@svkk.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.svkk.sk
 
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Research Library
Kontakt:  Mgr. Valéria Závadská
Adresa:  Hlavná 99
081 89 Prešov
Telefón:  051/ 772 41 75, 772 49 60
Fax:  051/ 772 49 60
E-mail:  kniznica@svkpo.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.svkpo.sk
 
Štátne divadlo Košice
State theatre Kosice
Kontakt:  Mgr. Peter Himič
Adresa:  Hlavná 58
042 77 Košice
Telefón:  421552452202 - sekretariát, 421552452200 - spojovateľka
Fax:  421552452212
E-mail:  sekretariat@sdke.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sdke.sk
 
Štátny komorný orchester Žilina
Slovak Sinfonietta of Zilina
Kontakt:  Mgr. art. Vladimír Šalaga
Adresa:  Dolný Val 47, Dom umenia Fatra
011 28 Žilina
Telefón:  041/ 562 09 79 - centrála, 562 09 52- sekretariát
Fax:  041/562 69 72
E-mail:  ssz@isternet.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.slovaksinfonietta.sk
 
Umelecký súbor Lúčnica
Artistic Eensemble Lucnica
Kontakt:  Mgr.art. Marián Turner
Adresa:  Štúrova 6
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/20486108
Fax:  02/20486100
E-mail:  lucnica@lucnica.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.lucnica.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011