Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Kontakt:  Katarína Kosová
Adresa:  Cesta na Červený most č. 6
814 06 Bratislava 1
Telefón:  02/20 464 105
Fax:  02/54 77 58 44
E-mail:  katarina.kosova@pamiatky.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.pamiatky.sk
 
Slovenská filharmónia
The Slovak Philharmonic
Kontakt:  prof. Marián Lapšanský
Adresa:  Medená 3
816 01 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 54 13, 02/54 43 33 51
Fax:  02/54 43 59 56
E-mail:  filharmonia@filharmonia.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.filharmonia.sk
 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
The Slovak Library for the Blind
Kontakt:  Ing. František Hasaj
Adresa:  Štúrova 36
054 66 Levoča
Telefón:  053/451 36 48,451 34 87-8, 2451 202-sekr., 2451 201-riad.
Fax:  053/451 36 48
E-mail:  skn@skn.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.skn.sk
 
Slovenská národná galéria
Slovak National Gallery
Kontakt:  Alexandra Kusá, PhD., poverená generálna riaditeľka
Adresa:  Riečna 1
815 13 Bratislava 1
Telefón:  02/54 43 20 81-2, 2047 6226 sekr.
Fax:  02/54 43 07 93, 5443 3971
E-mail:  sng@sng.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.sng.sk
 
Slovenská národná knižnica
Slovak National Library
Kontakt:  Ing. Katarína Krištofová, PhD.
Adresa:  Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin 1
Telefón:  043/413 12 67,430 18 02, 2451 200, 2451 131 sekr.
Fax:  043/430 18 02
E-mail:  snk@snk.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snk.sk
 
Slovenská ústredná hvezdáreň
Slovak Central Observatory
Kontakt:  Ing. Teodor Pintér
Adresa:  Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
Telefón:  035/760 24 84-6, 2451 101-2 sekr.
Fax:  035/760 24 87
E-mail:  suh@suh.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.suh.sk
 
Slovenské centrum dizajnu
Slovak Design Centre
Kontakt:  Mgr. Katarína Hubová
Adresa:  Jakubovo nám. 12, P.O.Box 131
814 99 Bratislava 1
Telefón:  02/52 931 800, 52 931 562-knižnica
Fax:  02/52 931 838, 52 931 564
E-mail:  sdc@sdc.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.sdc.sk
 
Slovenské národné divadlo
Slovak National Theatre
Kontakt:  Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
Adresa:  Pribinova 17
819 01 Bratislava 1
Telefón:  02/57 78 21 10- vrátnica, 02/57 78 21 01
E-mail:  snd@snd.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snd.sk
 
Slovenské národné múzeum
Slovak National Museum
Kontakt:  PaedDr. Rastislav Púdelka
Adresa:  Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Telefón:  02/59 34 91 11, 59 34 91 21, 2046 9114-sekr.,2046 9135 riad.
Fax:  02/52 96 66 53, 02/52 92 43 44
E-mail:  sekretariat@snm.sk
Zriaďovateľ: MKSR, rozpočtová organizácia
URL:  www.snm.sk
 
Slovenské technické múzeum
Slovak Technical Museum
Kontakt:  Ing. Eugen Labanič
Adresa:  Hlavná 88
040 01 Košice
Telefón:  055/622 36 65, 622 40 35-6, 245 1110, 245 1111 sekr.
Fax:  055/622 59 65
E-mail:  stmke@stm-ke.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.stm-ke.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011